Newyddion Diwydiant

 • Cynnydd Ymchwil Mewn Bwyd Anifeiliaid Anwes Naturiol

  Gyda gwelliant yn lefel economaidd y byd, lefel wyddonol a thechnolegol, ac ymwybyddiaeth iechyd, mae bwydydd “gwyrdd” a “naturiol” wedi dod i'r amlwg yn ôl yr angen, ac wedi cael eu cydnabod a'u derbyn gan y cyhoedd.Mae'r diwydiant anifeiliaid anwes yn ffynnu ac yn tyfu, ...
  Darllen mwy
 • Yr hyn y mae'n rhaid i chi ei wybod am diapers oedolion

  1. Beth yw diapers oedolion?Mae diapers oedolion yn gynhyrchion anymataliaeth wrinol papur tafladwy, un o'r cynhyrchion gofal oedolion, ac maent yn bennaf addas ar gyfer diapers tafladwy ar gyfer oedolion ag anymataliaeth.Mae'r swyddogaethau'n debyg i diapers babanod.2. Mathau o diapers oedolion Mae'r rhan fwyaf o gynhyrchion yn pu...
  Darllen mwy
 • Syniadau ar gyfer dewis byrbrydau anifeiliaid anwes

  Wrth siarad am bobl sy'n bwyta bwyd ym myd yr anifeiliaid, dyma'r ci rydyn ni'n fwyaf cyfarwydd ag ef.Dylai'r bwyd pwysicaf i gŵn fod yn fwyd ci, sef eu prif fwyd dyddiol.Yn ogystal, mae angen i gŵn fwyta bob dydd hefyd.Mae bwyd cyflenwol, hynny yw, byrbrydau i gŵn, bwyd cŵn yn dod yn fwy ...
  Darllen mwy
 • Y tu ôl i'r 5.35 biliwn diapers oedolion: marchnad enfawr, cornel cudd.

  Mae data cyhoeddus yn dangos bod y boblogaeth heneiddio bresennol yn Tsieina wedi tyfu i 260 miliwn.O'r 260 miliwn o bobl hyn, mae nifer sylweddol o bobl yn wynebu problemau megis parlys, anabledd, a gorffwys yn y gwely am gyfnod hir.
  Darllen mwy
 • A oes unrhyw wahaniaeth rhwng diapers oedolion a diapers babanod?

  Haniaethol: O safbwynt ymddangosiad, mae diapers oedolion yn diapers babanod wedi'u chwyddo 3 gwaith, ac mae cylchedd y waist wedi'i gludo gyda'i gilydd.Gall defnyddwyr pants cymorth oedolion eu gwisgo'n uniongyrchol heb ddillad isaf.Er bod y deunydd ychydig yn wahanol, mae diapers oedolion ...
  Darllen mwy